Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. 

Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. 
Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand.

2 Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

 
3 Betaling
Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt geleverd na betaling. Je kunt direct en online betalen. De volledige betaling dient in ieder geval binnen 5 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze 5 dagen reserveren wij de bestelling in ons magazijn. Mochten we de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

 
4 Voorraad
Wij doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op om de alternatieven te bespreken.

 
5 Verzenden en verzendkosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland bedragen standaard € 4,50 per pakket. Voor orders binnen Nederland en België vanaf €100,- berekenen wij geen verzendkosten. De bestelling wordt binnen 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden. Afhankelijk van de grootte en de waarde van de bestelling wordt de bestelling als brievenbuspost of als pakketpost verzonden. Een pakket wordt aan de deur aangeboden.
Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen middels email. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.


6 Retourneren
Wanneer je niet tevreden bent met het artikel dan kun je het binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, op eigen kosten, retourneren (zie ook de pagina: verzenden & retouren). Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als ze vooraf per e-mail zijn doorgegeven via webshop@bonbonontheblock.com. Na ontvangst van de retourzending storten we het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug op je bankrekening.

Let op: ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Een retourzending moet altijd voldoende gefrankeerd zijn.

Wij adviseren je bij een retourzending gebruik te maken van een track & trace verzending van PostNL. Hierdoor ontstaan er geen geschillen tussen verzender en ontvanger en kan het pakket altijd getraceerd worden. BonBon on the Block behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt of gewassen is, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer je zelf hebt geprobeerd het gebrek te herstellen.

BonBon on the Block behoudt zich verder het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen door de klant zijn teruggestuurd. BonBon on the Block restitueert in geen geval de verzend-/ verpakkingskosten.
Als de maat of de kleur van een artikel dat je besteld hebt niet goed is, dan kun je dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten. Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal BonBon on the Block op haar kosten zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.


7 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BonBon on the Block in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BonBon on the Block gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij BonBon on the Block en transportstagnatie.


8 Copyright
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van BonBon on the Block zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van BonBon on the Block noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen,
opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.


9 Privacy
BonBon on the Block geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. BonBon on the Block gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.
Tevens neemt BonBon on the Block de klantgegevens op in haar klantenbestand teneinde verkoop- of promotiegerichte mailings te versturen.


10 Aansprakelijkheid
BonBon on the Block kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door BonBon on the Block verkochte producten.

Waarschuwing:

  • De sieraden die BonBon on the Block verkoopt zijn niet bedoeld als speelgoed. Het is niet de bedoeling dat sieraden bij kinderen onder 3 jaar oud omgehangen worden.
  • Op al het speelgoed dat we verkopen staat duidelijk vermeld vanaf welke leeftijd het geschikt is,
    let hier op bij de aankoop!


11 Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, 
alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, 
is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


12  Informatie
Alle informatie op de website van BonBon on the Block (www.bonbonontheblock.com) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. BonBon on the Block is hiervoor niet aansprakelijk.


13 Vragen / Klachten
Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben, stuur ons dan een e-mail via: webshop@bonbonontheblock.com


14 Bedrijfsinformatie
BonBon on the Block V.O.F. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, 
onder nummer 24411765 en heeft als BTW-nummer 817741896B01.

Correspondentieadres:
BonBon on the Block
Westblaak 26 | 3012 KM | Rotterdam | 0104137314

© 2016 BonBon on the Block All rights reserved